EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH









Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia. Celem Unii jest integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego, reprezentowanie naszych wspólnych interesów oraz zachowanie przez następne pokolenia polskiej tożsamości narodowej i polskiego dziedzictwa kulturowego.


EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH POLECA

WIADOMOŚCI EUWP





ARCHIWUM WIADOMOŚCI EUWP



WIADOMOŚCI POLONIJNE

POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ

EUWP










PAŃSTWO POLSKIE

Prezydent - rząd - senat - informacje źródłowe











PREZYDENT RP




ŹRÓDŁO - MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH